Slagersbranche: Productkennis en Voedselveiligheid

 

2003, Service Unit Vlees / BMA Multimedia

Opdracht:

I.s.m. opdrachtgever ontwikkelen van cursussen op CD-rom, om d.m.v. kennisoverdracht medewerkers / verkopers in de slagersdetailhandel op hoger kennisniveau te brengen c.q. hun kennisniveau te certificeren. Tevens de productie van video en fottografie in het project.

Uitgangspunt:

Opgestelde productspecificaties m.b.t. Productkennis, HACCP en Voedselveiligheid, met mediakeuze: CD-rom. Project wordt geleid in kader van ESF (Europees Sociaal Fonds), een Europees instrument ter ondersteuning van werkgelegenheid en stimulering van economische en sociale samenhang. Inhoudelijke ontwikkeling vindt plaats i.s.m. SVO (Slagers Vak Opleiding)

Resultaat:

Drietal cursussen op CD-rom, incl. handleiding. Alle cursussen zijn interactief, bevatten veel informatieve video’s, en worden per hoofdstuk afgesloten met een aantal vragen die door het systeem worden bijgehouden. Pas bij voldoende goed beantwoorde vragen kan de cursist door naar het volgende hoofdstuk. Aan het einde van de digitale cursus vindt certificering van de cursist plaats.
Nadat de cursus met goed gevolg is afgelegd vormt elke CD-rom een interactief naslagwerk.

Vertoning:

De cursussen worden als theoriedeel ingezet binnen door SVO (Slagers Vak Opleiding), en ook autonoom binnen de doelgroep.

Link:

ESF: Europa Decentraal: beleid- en structuurfondsen

Opleider: Slagers Vak Opleiding, tegenwoordig Vakopleiding Food

Hoofdaannemer: BMA-groep

Authoring: BMA-multimedia

BMA afdeling Multimedia is in 2005 verder gegaan onder de naam ARCO IRIS BV, en daarna onder BLiS Digital