Afgelopen maand zijn er opnamen gemaakt bij de drie hoofdrolspelers in onze documentaire over duurzame voedselvoorziening. Het scenario is nog niet af, dus we hebben ons beperkt tot sfeeropnamen.

De financiering van ons filmproject is juist kort voor de zomer rondgekomen, door de bijdragen van twee externe subsidiegevers, waarmee het budget voor dit project grotendeels is gedekt.

Aangezien het groeiseizoen voor de boeren al flink op streek was, en in deze tijd wel heel interessante opnamen te maken zijn, is besloten om niet te wachten op de uitontwikkeling van het scenario. In een documentaire heb je altijd wel extra opnamen nodig, zoals tussenshots bij een interview, sfeershots bij een voice-over, extra beelden als context, etc. Dus je kunt je als filmmaker niet zo’n buil vallen als je zonder definitief script al vast een aantal sfeeropnamen maakt.

Om die redenen zijn, vooruitlopende op het uitgewerkte scenario, al een aantal mooie opnamen gemaakt op de boerderijen van de drie hoofdrolspelers, die later met shots op basis van dat uitgewerkte scenario in de montage zullen worden gecombineerd.

Ook het weer werkte mee, tenslotte hebben we een prachtige zomer. Wat een weldaad, dat je in zulke omstandigheden films mag maken. Het lijkt wel haast vakantie!

Enfin, over twee dagen mag ik ook daadwerkelijk weg. Vakantie vieren!