Open aanbod

Elk project is uniek, en daarom denken wij altijd mee met onze opdrachtgevers en collega’s over datgene wat nodig is in het project. Maar om niet vanaf nul te beginnen, hebben wij een bescheiden Open Aanbod ontwikkeld, dat als autonoom concept of als basis kan dienen voor uw project. Klik op onderstaand aanbod voor meer informatie.

Aanbod:

Levensloop in beeld (samen met Bert den Boer)
Overal waar je je wijsheid tot uitdrukking brengt, in contact met de wereld om je heen, daar heb je betekenis (Uit: Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen - Bertie Hendriks).

‘Over de opvoeding van onze kinderen, hetgeen hoofdzakelijk door oma gedaan is, zal ik niet veel schrijven. Wij hopen dat wij er gezien de resultaten niet al te slecht afgebracht hebben. Oma heeft vele uren, vooral op zaterdagavond doorgebracht met wachten tot alle kinderen thuis waren. Oma ging niet slapen voordat ze zeker wist dat alle kinderen thuis waren. Zij blijft nog steeds erg bezorgd voor alle kinderen, ook al wonen ze allang niet meer thuis…’

Aart den Boer, januari 1993.

Deze tekst is een citaat van mijn vader, geschreven voor mijn kinderen. Dat deed hij op een typemachine, met af en toe in de tekst weggelakte spelfouten. Het is een terugblik op het leven dat hij en mijn moeder hebben geleid. Een document waard om te koesteren.

Ons aanbod

Het geschenk van de levensfase van de oudere is wijsheid. Wat wij aanbieden is de mogelijkheid om opgedane levenswijsheden voor familie en vrienden te delen in een beeldtestament in de vorm van een dvd: een persoonlijk document in woord en beeld. Aan de hand van een gefilmd interview, doorsneden met foto’s, ontstaat een persoonlijk portret.

Onze werkwijze

Stap 1: Kennismaken.
Ons motto is: van contact naar contract.
In een oriënterend gesprek maken we allereerst kennis met elkaar.
En onderzoeken we wat onze opdrachtgever wil.
We geven ‘huiswerk’ mee voor het volgende gesprek.

Stap 2: Inhoudelijke afstemming
Voor wie is dit document bedoeld? Wat zijn wensen en verwachtingen?
Daarbij overleggen we over de opbouw van het ‘beeldtestament’:
Welke ‘hoofdstukken’, welke verhalen, welke gebeurtenissen?
We inventariseren wat beschikbaar is aan te gebruiken beeldmateriaal.
Ook praktische zaken komen aan bod: lengte: circa 1 uur, plek van opname, datum en tijdstip, kiezen van beeldbepalend materiaal en eventueel muziek, gewenste aantal dvd’s.

Stap 3: Opname.
We gaan aan de slag.
Bert interviewt. Kees filmt.
Onze gastheer of -vrouw vertelt.

Stap 4: Montagefase
In deze fase komen - op grond van gemaakte afspraken - alle beelden bij elkaar.

Stap 5: Presentatie: aanbieden van het eindproduct.
Gezamenlijk bekijken we het eindproduct.
Het resultaat van filmbeelden en daarin verweven beeldmateriaal.

Kosten: waar moet u aan denken

Onze kosten zijn gebaseerd op twee personen.
Ons uurtarief bedraagt 85 euro per persoon, exclusief Btw.
Globale kosten van dit basisconcept bedragen circa 3.500 euro, gebaseerd op uren, reiskosten, eventuele muziekrechten en aantal af te nemen full color bedrukte dvd’s in verpakking.

Gespecificeerd aantal uren:
Kennismaken - 4 uur
Inhoudelijke afstemming: 4 uur
Opname voorbereiding en uitvoering: 10 uur
Montage: 8 uur
Presentatie: 2 uur

Mocht u een andere opzet voor ogen hebben, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.
Trots op mijn bedrijf (samen met Bert den Boer)
‘Dit is wat ik dagelijks doe. Nou ja, dagelijks, ik doe niet elke dag hetzelfde natuurlijk, het varieert met de dag in de week, en het is afhankelijk van het project. Maar globaal is dit mijn werkveld. Ik ben echt blij met mijn job, ik voel dat ik toegevoegde waarde heb in ons klantcontact. Ik doe het met plezier en voel me een belangrijke schakel in de gehele keten.…’

Dit kan het verhaal zijn van één van de medewerkers in uw organisatie. Een portret dat ‘de mens’ als belangrijkste bron van uw productie of dienstverlening in beeld brengt. Geen glad PR-verhaal van een reclamebureau of afdeling communicatie, maar een persoonlijk portret dat past in deze tijd van human interest, storytelling, en sharing. Een serie portretten vertelt door de ogen van de medewerkers een prachtig audiovisueel verhaal. En dit verhaal, waarin medewerkers vertellen waarom ze zo trots zijn op het bedrijf, is bijvoorbeeld extern bruikbaar voor recruitment of intern om medewerkers te boeien en binden aan uw organisatie.

Ons aanbod

Aan de hand van diepte-interviews brengen wij op persoonlijke wijze uw organisatie in beeld. Gefilmde portretten, in combinatie met beelden over de productie of dienstverlening van uw bedrijf, geven een waardevolle impressie over uw organisatie. Het visuele eindproduct ontvangt u in de vorm van DVD, Blu-ray of als digitaal videobestand, dat u op uw website kunt plaatsen.

Onze werkwijze

Stap 1: Kennismaken.
Ons motto is: van contact naar contract.
In een oriënterend gesprek maken we allereerst kennis met elkaar.
We bespreken de verwachtingen van onze opdrachtgever over doelgroep, doelstelling en beoogde inzet van het beeldverhaal en het gewenste aflever-medium.
Op grond van dit gesprek besluiten we of we tot een contract komen.

Stap 2: Inhoudelijke afstemming
We oriënteren ons op de essenties van het bedrijf of organisatie en overleggen over de opbouw van het beeldverhaal en de diverse portretten: wie zijn goede talking heads, wie is in staat boeiend te vertellen? Ook praktische zaken komen aan bod: lengte, locatie(s) van opname, data, al of niet gebruik van commentaarstem en overige praktische zaken.
Deze fase leidt tot een uitgewerkt scenario.

Stap 3: Opname.
We gaan aan de slag met een draaiboek, waarin de opnamedagen, -momenten en -locaties staan, en tevens de betrokken hoofdrolspelers. Bert interviewt medewerkers, Kees filmt en brengt naast medewerkers het bedrijfsproces in beeld in de vorm van relevante bedrijfsopnamen. Ook wordt in deze fase, indien van toepassing, het commentaar ingesproken, graphics en eventuele animaties en stockshots ontwikkeld en toepasselijke muziek gezocht en aangekocht.

Stap 4: Montagefase
In deze fase komen - op grond van gemaakte afspraken - alle media als stilstaande beelden, video, audio, graphics, animaties, muziek en geluidseffecten samen. Alles wordt in de juiste volgorde, context, dynamiek en het goede tempo gezet.

Stap 5: Viewing ruwe montage
We bekijken het product en bespreken eventueel gewenste revisies op basis waarvan wij tot een eindproduct kunnen komen.
Het project is afgerond als de definitieve versie akkoord is verklaard.

Kosten

Op grond van het eerste gesprek volgt een offerte waarin opgenomen de parameters die uiteindelijk de prijs bepalen: lengte film, aantal opnamedagen, locaties (reiskosten), wel of geen gebruik commentaarstem, stockshots, graphics en/of animaties ontwikkeling, muziek (feitelijk altijd wel): zoek-, montage-, en licentiekosten. Als het project bepaalde specialisten vraagt, wordt dit in PM-uren begroot, zoals ook altijd een klein percentage, afhankelijk van risico’s , onvoorzien.

U kunt denken aan een bedrag tussen minimaal 5.000 en maximaal 25.000 euro exclusief Btw. 
Wat bezielt jullie?
Een organisatie kenmerkt zich door structuur en cultuur: de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en hoe wordt samengewerkt. Van belang zijn de waarden en de daar van afgeleide gedragscode: zo zijn onze manieren.

Wij bieden aan om in co-creatie met medewerkers de bedrijfscultuur van uw organisatie op een originele manier te verbeelden. Aan de hand van interviews en portretten brengen wij de cultuur, het DNA van de organisatie en haar maatschappelijke positie, in woord en beeld.

Door dit samen met de medewerkers te doen, brengen wij de verhalen die uw onderneming kleuren en uniek maken tot leven. Dat zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust worden van wat in uw organisatie belangrijk en waardevol is. Visuele verbeelding is daar bij uitstek voor geschikt. Deze co-creatie draagt bij aan de trots die ieder voelt voor de gehele organisatie.

Klik op PDF en download de brochure. Als uw interesse wordt gewekt, bel ons dan of stuur een mail naar kees@arcopro.nl.
Download als PDF

Wie zijn wij?

Bert den Boer is socioloog. Hij begeleidt teams en verzorgt individuele coaching.

In het programma Dordtse dialogen interviewt hij maandelijks een gast. Boeken van zijn hand zijn onder andere: Leef je verlangen, Echt Contact en Jij ook altijd!

Een belangrijk uitgangspunt in zijn werk is dat ieder mens op eigen wijze naar de werkelijkheid kijkt. Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet. Willen mensen tot hun recht komen, dan betekent dat ruimte krijgen voor en geven aan ieders persoonlijke verhaal.

Kees van Berchum is film- en documentairemaker. Hij ontwikkelt binnen zijn bedrijf ARCO IRIS, vaak in samenwerking, corporate video’s, informatiefilms, multimedia projecten en documentaires; zoals SCIAMACHY – Het oog op de toekomst, Onderhoud aan de Zwanenburg – Een pracht van een baan!, Whizzie weet de weg, en Biesbosch Waterepos.

Kees verwondert zich vaak over de wereld om ons heen, en zijn indrukken brengt hij graag over op anderen vanuit een gepassioneerde belangstelling voor wat mensen in bedrijven en de maatschappij beweegt.