OZB Tarieven Helder / WOZ Waarde Helder / OZB Bezwaar Helder

 

2017, GBD – Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

– infofilm

Opdracht:

Ontwikkel 3 animatiefilms, waarmee voor bestuurders en burgers in de Drechtsteden snel duidelijk wordt hoe de Onroerende Zaak Belasting en de WOZ-waarde van een pand worden vastgesteld, en hoe de bezwaarprocedure verloopt.

Uitgangspunt:

Korte maar krachtige uitleg.  Sluit aan bij stijl van visuals die al worden gebruikt voor info via website van gemeenten in de Drechtsteden.  Maximale doorlooptijd van 2 maanden, opdat alle films online beschikbaar zijn op moment van uitsturen belastingaanslagen.

Resultaat:

Reeks van 3 Animated Visuals met herkenbare stijl en bewegende tekeningen, met duidelijke commentaarstem en licht ondersteund door muziek en geluidseffecten. Alle films dragen korte titels met het woord ‘Helder’. De boodschap is helder en zakelijk, en eindigt positief.

Tevens zijn aangepaste versies gemaakt voor o.a. BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht), Gemeente Amersfoort, en Vereniging Eigen Huis.

Vertoning:

Intern, en met name online op YouTube, en tevens embedded in eigen website.

Link:

GBD, Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

YouTube:

BVBZ (Bureau voor Beeldzaken), partner voor visualisering