2014, GBD – Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

– infofilm

Opdracht:

GBD heeft een nominatie voor een prestigieuze internationale prijs gekregen, vanwege hun in-house ontwikkeling van een applicatie voor het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen, waarbij bewoners (inter)actief worden betrokken. Afgesproken is dat de ‘Waarderingskamer’, de nationale toezichthouder op de WOZ, GBD zal vertegenwoordigen bij de vaststelling en uitreiking van de prijs, tijdens het congres in de USA.

Opdracht: maak een film over GBD en de applicatie, waarmee de Waarderingskamer het concept op het congres kan presenteren.

Uitgangspunt:

Doelgroep is internationaal, dus maak gebruik van internationaal imago van Nederland tbv herkenbaarheid.

Resultaat:

Korte film over GBD en applicatie, met verhaallijn over de Hollandse watercultuur, zowel de handel over zee als de strijd tegen water, en de daaruit voorkomende geest van creatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen.

De titel verwijst speels naar de dubbele betekenis van ‘go Dutch’ (op z’n Hollands doen / de rekening delen ofwel zuinig doen) en het vaststellen van de waarde van een pand (het amerikaanse ‘appraisal’) met behulp van een APP / applicatie.

Vertoning:

Tijdens internationaal congres in USA, daarna op diverse andere bijeenkomsten voor vakgenoten, en online voor burgers.

Link:

GBD, Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

YouTube: Let’s go Dutch in APPraisal