1996, DOOR, Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam

Opdracht:

Met het project De Nieuwe Oeververbinding wil DOOR de aansluiting tussen Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs verbeteren. Laat met een film de verschillen zien tussen de diverse vormen van doceren, zodat docenten van elkaar kunnen leren, en zodoende de leerlingen beter worden voorbereid op het HBO.

Uitgangspunt:

Low-budget, er is een factor 10 minder budget voor de film dan feitelijk nodig. Situatie vraagt om creatieve oplossing.

Resultaat:

Korte workshop met tips voor de scholen om zelf, in werkelijke lesomstandigheden, de docenten te filmen. ARCO IRIS monteert het opgenomen materiaal tot een samenvatting van lesvormen.
De gemonteerde film is een succesvol discussiestuk voor bestuurders t.a.v. beleid, en een stimulans voor docenten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling.

Vertoning:

Tijdens nationale en internationale congressen, en docentenbijeenkomsten op scholen.

Link:

Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam is in 2008 ondergebracht bij het verzelfstandigde BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.