GBD/OCD wil naar het publiek toe meer helderheid over de wettelijke regeling m.b.t. het betalen van Gemeentebelastingen, en heeft ARCO IRIS en illustratiebureau Bureau voor Beeldzaken gevraagd om hiertoe een animatie te ontwikkelen. Het is de 6e film op rij in de Helder-reeks van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

De film, getiteld ‘Gemeentebelastingen Betalen Helder’, legt op korte en heldere wijze uit wat de mogelijkheden zijn van het betalen van de gemeentelijke aanslagen, eventueel maatwerk, en wat de procedures zijn indien er niet of te laat wordt betaald. Tevens wordt gewezen op de mogelijkheden van betalingsregelingen of aanvraag tot kwijtschelding.

De film is te zien op de site van GBD/OCD, en op YouTube.