Dordrecht en haar omgeving heeft een historie van handel en scheepvaartindustrie. In het kader van ‘duurzaam innoveren’ wordt door vijf partners het project TIMA gerund.

TIMA staat voor ‘Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering’, en heeft naast eigen bijdragen van de partners ook co-financiering vanuit Europa en de provincie. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de lasrobot, en het automatiseren van input voor deze robot.

Als afsluiting van de afgelopen fase van het TIMA-project heeft de projectorganisatie op 10 februari een bijeenkomst gehouden, waarbij de status en resultaten zijn gedeeld. De vijf partners in de scheepsbouw en lasindustrie zijn bijzonder blij met de TIMA-film, die een fraaie weergave van doelstelling, activiteiten en samenwerking vormt.