Slimme wegen die de verkeersdrukte meten en daarna alternatieve routes aanduiden. Nutsvoorzieningen die beter worden afgestemd op de behoefte van burgers. Slimme afvalcontainers die zelf een seintje geven als ze geleegd moeten worden. Steden maken aldoor meer en slimmer gebruik van data. Een smart city zet ‘Internet of Things’ in om continu informatie te verzamelen en die te gebruiken als input voor het besturen van die stad. Dordrecht is zo’n slimme stad, en vormt als locatie een fieldlab en als organisatie een spin in het web in de regio, die meerdere partijen bij elkaar brengt en faciliteert om samen tot slimme oplossingen te komen.

Bij innovatiefonds Smart City Dordrecht zijn de afgelopen twee jaren 49 aanvragen voor innovatieprojecten op dit gebied ingediend, en 27 projecten gehonoreerd. ARCO IRIS heeft een korte dynamische film ontwikkeld over het proces en de resultaten van de afgelopen periode.

De film is als communicatiemiddel en verantwoording van het fonds vertoond aan bestuurders en management, en is ook te zien op YouTube. Een Engels ondertitelde versie is vertoond in andere Europese steden.