Whizzie kiest een nieuwe koers

Vanaf 2012 heeft Emma Kinderziekenhuis – AMC in Amsterdam de virtuele rondleiding ‘Whizzie wijst je de weg’ ter beschikking, waarmee kinderen wegwijs gemaakt werden in het ziekenhuis, alvorens ze een onderzoek of behandeling ondergaan. In deze interactieve presentatie die door ARCO IRIS destijds is ontwikkeld en gebouwd, konden bezoekers een onderzoek kiezen, en dan een route volgen, in kamers rondkijken, en op vele objecten klikken om diepte-informatie over het betreffende onderzoek op te doen, in de vorm van video, foto’s, animatie en gesproken commentaar.

In de afgelopen vijf jaar heeft het Emma Kinderziekenhuis de interne en externe communicatie verder doorontwikkeld, met een belangrijke rol voor zgn. ‘patient journeys’. De informatieroutes die patiënten moeten doorlopen zijn in lijn gebracht, zodat geen informatie ‘gemist’ kan worden, en op ook uniforme wijze gepresenteerd wordt.

Binnen dit kader heeft een overdracht plaatsgevonden van de beeld- en geluidsinformatie die met de app ‘Whizzie weet de weg’ ter beschikking was, en deze informatie is daarbij ondergebracht in het algemene Content Management Systeem (CMS) van het AMC. Daarmee zijn weliswaar wat concessies gedaan m.b.t. de functionaliteit, maar de voordelen zijn evident: AMC kan nu zelf alle beheer van content en interactiviteit doen, de content kan nu ook intern door de AV-afdeling geproduceerd worden, en voor het publiceren hoeft geen uitgebreide training omtrent het systeem gedaan te worden.

ARCO IRIS heeft gedurende heel 2017 de begeleiding van de overdracht gedaan, intakegesprekken gevoerd, functionaliteit- en transitieplannen geschreven, content uit ons archief geconverteerd, en kleine instructies gegeven m.b.t. het schrijven van (interactieve) scenario’s en productie van films.

Er zijn nog een paar details die tot in 2018 doorlopen, en de echte transitie van de oude app naar de nieuwe site moet nog plaatsvinden, maar in principe is de overdracht afgerond.