Timelapse opnamen kunstproject

Afgelopen weken is er een aantal opnamedagen geweest voor het eerder genoemde kunstproject. Samen met een kunstenaar uit de stad zijn diverse opnamen op verschillende locaties gemaakt.

Daarbij zijn ook een paar zgn. timelapses opgenomen. Dat is een techniek waarbij de tijd meer of minder versneld wordt, waardoor processen die normaliter niet opvallen opeens zichtbaar worden. Denk aan voortrazende auto’s, wolken die voorbij trekken, schaduwen van de zon die snel bewegen.

De techniek bestaat er uit om gedurende een bepaalde periode met vaste intervallen, bijv. 1 sec., foto’s te maken, en deze met software vloeiend achter elkaar te vertonen. De kunst (ja, ook in de film- en fotografie) is om, naast een mooie compositie, vooral de juiste intervaltijd, periodetijd en belichting te bewerkstelligen. Dat is op zich een mooie uitdaging.

 

 

Of de timelapses die gemaakt zijn ook daadwerkelijk gebruikt worden in het kunstproject is nog de vraag. Het scenario is nog niet af, en zeker in kunstprojecten krijg je met elkaar gaandeweg ‘voortschrijdend inzicht’. Het kan zo maar zijn dat je de regel moet toepassen die je ook op de filmacademie leert als iets niet in het verhaal past: ‘kill your darlings’!