Op dinsdag 10 augustus was de kick-off van een bijzonder project. Het betreft ‘Whizzie wijst je de weg’, een project waarvoor wij in juli opdracht kregen, en wat een vervolg is op de DVD-productie die ARCO IRIS in 2002 voor het Emma Kinderziekenhuis – AMC in Amsterdam ontwikkelde. Dat was een interactieve rondleiding door het ziekenhuis, voor kinderen die een operatie moeten ondergaan. Het nieuwe project is een uitbreiding met poli- en niet-poliklinische onderzoeken die bij een patiënt nodig kunnen zijn. Ook in dit project moet het kind kunnen rondkijken in alle ruimtes, en diepteinformatie kunnen bekijken in de vorm van tekst, foto’s, video, animaties en commentaar.

Anno 2010 is er uiteraard veel meer mogelijk dan in 2002, en vandaar dat gekozen is voor een multimedia-benadering, met een browsergestuurde applicatie, die speciaal hiervoor wordt ontwikkeld door onze ex-collega’s bij BLiS innovatieve internetoplossingen. Twee grote verschillen met ons project in 2002 zijn de mogelijkheid om nu op elk gewenst moment content toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, en om de content via internet of intranet te bekijken. Dit betekent tevens dat de informatie bekeken gaat worden ZONDER begeleiding van pedagogisch medewerkers, wat weer extra eisen stelt aan de scripts.

Voorlopig is afgesproken dat een serie van 10 onderzoeken ontwikkeld zal worden, inclusief dus het content managementsysteem en een tool om de content te programmeren. Alle content zal gerealiseerd worden door ARCO IRIS, die tevens als hoofdaannemer fungeert. BLiS zal alle techniek voor haar rekening nemen, grofweg eenderde van het totale project.