Meerjarenproject Emma Kinderziekenhuis opgeleverd

De virtuele rondleiding “Whizzie weet de weg”, een project voor het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam dat in augustus 2010 is gestart, is eind vorige maand, december 2014, gelanceerd. Dit grote project, dat dus ruim drie jaar gelopen heeft en waaraan vele medewerkers, stagiairs en toeleveranciers hebben meegewerkt, heeft een prachtige presentatie opgeleverd die voor zowel kindpatiënten, hun ouders en/of verzorgers, als ook voor de medewerkers van het ziekenhuis beschikbaar is voor informatie.

De presentatie is gebaseerd op een webbrowsergestuurd Content Management Systeem (CMS), dedicated ontwikkeld en gerealiseerd door BLiS Internet Oplossingen. De Graphical User Interface is ontwikkeld door René Ooms – Concept, Interactief ontwerp & Front-end development. Zowel alle scripts en content als het totaalproject zijn ontwikkeld en geproduceerd door ARCO IRIS en haar onderaannemers. Hulde aan de opdrachtgever en de teams!

De presentatie bevat nu 11 vele voorkomende onderzoeken c.q. behandelingen, en kan naar wens en behoefte flexibel worden uitgebreid. Whizzie is te vinden op de site van het Emma Kinderziekenhuis, en is separaat bereikbaar onder www.whizzieweetdeweg.