Instructiefilm voor Tata Steel

Tata Steel in IJmuiden wil graag het beheer rondom wijzigingen in hun productieprocessen duidelijker tussen de oren van de medewerkers krijgen. Daarom zijn onze partner Bureau voor Beeldzaken en ARCO IRIS benaderd met de vraag voor een korte instructiefilm, in de vorm van een Whiteboard Animation.

De film legt in twee minuten uit wat Management of Change is, en waarom het zo veel voordelen heeft bij de toepassing er van: minder uitval tijdens het productieproces, betere kwaliteit van het eindproduct, en meer tevredenheid bij de klanten. En bovendien duurzamere processen, met minder risico op vervuiling van de omgeving. Typisch integrale kwaliteitszorg dus!