Deze maand hebben we de overige twee video’s van de reeks van drie ‘Helder’-films opgeleverd aan de belastingdienst Drechtsteden. Het betreft WOZ Waarde Helder’ en ‘WOZ Bezwaar Helder’. De films uit de reeks behandelen allemaal verschillende aspecten rondom de (Wet op de) Onroerende Zaakbelasting en aanpalende gebieden.

De stijl van deze Whiteboard Animations, of ook wel ‘Animated Visuals’ genoemd, sluit perfect aan bij de visuele stijl van het webportaal van de belastingdienst, en heeft daarmee een sterke herkenbaarheid voor het publiek.