GRD – een bijzonder gemeentelijk samenwerkingsverband

Op 19 maart jongstleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de Drechtsteden, een samenwerking tussen een aantal gemeenten rond het 3-rivierenpunt Noord, Maas en Merwede in Zuid-Holland, betekent dat niet alleen dat er nieuwe raadsleden in de gemeenten worden beëdigd, maar ook dat de Drechtraad geïnstalleerd wordt. Deze raad bestaat uit door de diverse gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten aangewezen vertegenwoordigers, die de gemeente-overstijgende belangen zullen behartigen. De ambtenaren in de samenwerkende gemeenten werken voor – of worden aangestuurd door – een bijzonder samenwerkingsverband: de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de GRD.

Om de nieuw te installeren Drechtraad te informeren over deze bijzondere organisatie en de ‘bewegingen’ op de diverse belangengebieden, kreeg ARCO IRIS de opdracht om een ‘corporate’ film over de GRD te produceren, in co-productie met de dochterorganisaties van de GRD. De presentatie is ook informatief voor de andere raadsleden van de Drechtsteden gemeenten. En verder zal de film ook worden ingezet op het landelijk VNG-congres dat in juni dit jaar in de Drechtsteden zal plaatsvinden. GRD – Samen in beweging is ook online te zien op YouTube.