Still from 'Biesbosch Waterepos'

Op 10 december ging de film Biesbosch Waterepos in première. De film, die door ARCO IRIS is geproduceerd in opdracht van het parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer, heeft als doelstelling het publiek te informeren en enthousiasmeren over de schoonheid en toegankelijkheid van dit prachtige watergebied, en wordt gedragen door een gedicht van stadsdichter Marieke van Leeuwen over de Biesbosch als Hof van Eden (nominatie voor de Eden Award 2010). De film werd ingeleid door Dick Verheijen, directeur van het parkschap, en door filmmaker Kees van Berchum. Genodigden waren in groten getale gekomen, zodat de film, gezien de beperkte ruimte van Biesboschcentrum Dordrecht, zelfs twee maal werd vertoond om iedereen in de gelegenheid te stellen de première bij te wonen.

Vanaf januari 2014 is Biesbosch Waterepos permanent te zien in de Biesboschcentra in Dordrecht en Drimmelen en het Biesbosch Museum in Werkendam. Een Sneak Preview staat op YouTube.

In het voorjaar van 2014 zal gekeken worden naar mogelijkheden voor bredere inzet van de film, zoals vertoning bij de gastheren van de Biesbosch (hotels, bed&breakfast adressen), een DVD voor consumenten, en wellicht educatief materiaal voor scholen.