Belastingdienst Drechtsteden wil helder zijn

Samen met ‘Bureau voor Beeldzaken’ voor de illustraties en ‘Frisse Kijk’ voor script en teksten, heeft ARCO IRIS een informatiefilm geproduceerd voor de Gemeentelijke belastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Deze film is getiteld “OZB Tarieven Helder”, en geeft een heldere uitleg over hoe de tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Drechtsteden tot stand komen. Hierover is zowel bij het bestuur als bij de inwoners van een gemeente nogal eens verwarring en onbegrip, en de GBD wil met deze visuele uitleg mogelijke misverstanden hierover wegnemen.

De film, die ook weer in de vorm van een Whiteboard Animation is gegoten, is de eerste in een rij van drie ’tekenfilms’ die over de OZB en WOZ gepubliceerd gaan worden.