Het actualiseren van deze weblog heeft al een tijdje stilgelegen, maar dat wil niet zeggen dat ARCO IRIS stilstaat. Er is veel bedrijvigheid rondom horeca en trainingen.

Waar voor de zomer nog gewerkt werd aan een organisatie voor workshops voor persoonlijke ontwikkeling in Zuid-Frankrijk, is na de zomer een grote ontwikkeling van trainingsprogramma’s in Nederland tot stand gekomen. Inmiddels verzorgt ARCO IRIS deze zgn. portfoliotrainingen bij diverse brandweerkorpsen, waarin de mens centraal staat bij het inzicht verkrijgen in eigen competenties, om zodoende energie en richting te vinden in de eigen loopbaan. De verwachting is dat op termijn deze trainingen, in combinatie met consultancy en coaching, onder een nieuwe naam zullen worden ondergebracht.

Verder is ARCO IRIS betrokken bij de bouw van een lunchroom. De relatie met horeca bevindt zich in de mensgerichtheid van Kees van Berchum, en de mogelijkheden die deze lunchroom biedt qua ruimte en audiovisuele presentaties.

De ontwikkeling van de (organisatie voor) workshops in Zuid-Frankrijk is om redenen van tijd en focus tijdelijk geparkeerd.